ESET Smart Security Premium 16.0.26 Repack license till 2025 x64✅Antivirus and Antispyware:
Provide proactive protection against all types of online and offline threats and prevent malware spreading to other users.

✅Anti-Theft:
Protects your laptop in case it gets stolen, and increases the chances of its retrieval.

✅Parental Control:
Gives you the option to choose from predefined categories according to the age of your kids.

✅Personal Firewall:
Prevents unauthorized users from accessing your computer and taking advantage of your personal data.

✅Exploit Blocker:
Blocks attacks specifically designed to evade antivirus detection and eliminates lock screens and ransomware.

✅Anti-Phishing:
Protects you from attempts to acquire sensitive information such as usernames, passwords or banking and credit card details by fake websites masked as trustworthy ones.

✅Banking & Payment Protection:
Features a special secured browser through which you can safely pay online. Automatically protects you on Internet banking sites.

✅Botnet Protection:
Added layer of security that protects against bonnet malware – preventing your computer from being misused for spam and network attacks.

✅Webcam Protection (new):
Constantly monitors and alerts you to all the processes and applications on your computer that unexpectedly try to access your webcam.

✅Home Network Protection:
Enables you to test your home router for vulnerabilities and offers you options for remediation. Also provides you with an easy-to-access list of connected devices.

✅Gamer Mode:
Automatically switches to silent mode if any program is run in full-screen mode.

✅Exploit Blocker:
Blocks attacks specifically designed to evade antivirus detection and eliminates lock screens and ransomware.
Powerful protection for your device and personal information on it. Easy to install, update and use the scan feature. Great to monitor and prevent threats.

System Requirements​

Operating System: Windows 10, 8, 8.1, 7, Vista, XP SP3,
Memory: 512 MB of RAM
Storage: 1500 MB disk space for installation
Homepage:


Medz: Thanks to Cyberloner for this repack!
You don't have permission to view the spoiler content. Log in or register now.
DOWNLOAD:
[Hidden content]
 


✅Oprogramowanie antywirusowe i antyspyware:
Zapewnij proaktywną ochronę przed wszystkimi rodzajami zagrożeń online i offline oraz zapobiegaj rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania na innych użytkowników.

✅Przeciw kradzieży:
Chroni Twój laptop w przypadku kradzieży i zwiększa szanse na jego odzyskanie.

✅Kontrola rodzicielska:
Daje możliwość wyboru spośród predefiniowanych kategorii w zależności od wieku dzieci.

✅Zapora osobista:
Uniemożliwia nieupoważnionym użytkownikom dostęp do Twojego komputera i wykorzystywanie Twoich danych osobowych.

✅Blokada exploitów:
Blokuje ataki zaprojektowane specjalnie w celu uniknięcia wykrycia przez program antywirusowy oraz eliminuje ekrany blokady i oprogramowanie ransomware.

✅Ochrona przed phishingiem:
Chroni Cię przed próbami zdobycia poufnych informacji, takich jak nazwy użytkowników, hasła lub dane bankowe i karty kredytowe, przez fałszywe witryny zamaskowane jako godne zaufania.

✅Ochrona bankowości i płatności:
Zawiera specjalną zabezpieczoną przeglądarkę, dzięki której możesz bezpiecznie płacić online. Automatycznie chroni Cię na stronach bankowości internetowej.

✅Ochrona przed botnetami:
Dodano warstwę zabezpieczeń chroniącą przed złośliwym oprogramowaniem typu bonnet — zapobiegając niewłaściwemu wykorzystaniu komputera do spamu i ataków sieciowych.

✅Ochrona kamery internetowej (nowość):
Stale monitoruje i ostrzega o wszystkich procesach i aplikacjach na komputerze, które nieoczekiwanie próbują uzyskać dostęp do kamery internetowej.

✅Ochrona sieci domowej:
Umożliwia przetestowanie routera domowego pod kątem luk w zabezpieczeniach i oferuje opcje naprawy. Zapewnia także łatwo dostępną listę podłączonych urządzeń.

✅Tryb gracza:
Automatycznie przełącza się w tryb cichy, jeśli dowolny program jest uruchomiony w trybie pełnoekranowym.

✅Blokada exploitów:
Blokuje ataki zaprojektowane specjalnie w celu uniknięcia wykrycia przez program antywirusowy oraz eliminuje ekrany blokady i oprogramowanie ransomware.
Skuteczna ochrona Twojego urządzenia i przechowywanych na nim danych osobowych. Łatwa instalacja, aktualizacja i korzystanie z funkcji skanowania. Świetnie nadaje się do monitorowania i zapobiegania zagrożeniom.

wymagania systemowe​

System operacyjny: Windows 10, 8, 8.1, 7, Vista, XP SP3,
Pamięć: 512MB RAM
Pamięć: 1500 MB miejsca na dysku do instalacji
Strona główna:


Medz: Dzięki Cyberloner za to przepakowanie!
[SPOJLER]
View attachment 1156
[/SPOJLER]
POBIERAĆ:
[Ukryta zawartość]
Thx:)